top of page

Procés selectiu per a l'estudi de les diferents aplicacions de la llana d'ovella.

Updated: Feb 21Mallorca Rural, inicia procés de selecció per l'execució d'un "Informe sobre la situació de la llana d'ovella de les explotacions de Mallorca i la seva aplicabilitat en diferents usos". Aquesta actuació es realitza en el marc de l'aplicació de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 (prorrogat fins 2022) i dins el Projecte Propi del Grup que té com a objectiu general donar valor a les explotacions d'ovi de Mallorca.

Acció finançada per Fons FEADER, GOIB i AGE

Objectius:

- Tenir les dades i el punt de partida amb la situació real del sector que sustenti noves actuacions e inversions adeqüades a l'illa de Mallorca.


Actuacions:

- Estudi inicial i proposta de la fórmula per comercialitzar la llana en les condicions més favorables optimitzant els recursos existents.

- Disseny e implantació d'un sistema de traçabilitat i coordinació de processos

- Cercar la solució a la problemàtica de la gestió de la llana (normativa SANDACH)

- Potenciar la transformació de la llana de residu a recurs

- Estudi d'experiències sobre usos de la llana a Península

- Dissenyar el model més adequat per implantar a Mallorca

Condicions:

- Perfil tècnic universitari - Coneixament. - Experiència

Termini: 15 dies a partir de la publicació a la web. 24/02/22


Oferta contracte menor assistència tècnica LLANA
.pdf
Download PDF • 754KB

47 views0 comments
bottom of page