top of page

Nous cursos online gratuïts

Updated: Feb 21

Organitzats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant a Illes BalearPlataformes digitals, una oportunitat per a les joves emprenedores del medi rural

HORARI 16.00 - 19.00 12 hores lectives, a cada seu (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera) En el següent enllaç teniu tota la informació i inscripció d'aquest curs: https://www.coial.org/curso-gratuito-ib-plataformas-digitales-una-oportunidad-para-las-jovenes-emprendedoras-del-medio-rural/

Maneig i conservació de sòls HORARI 16.00 - 19.00 12 hores lectives, a cada seu (Mallorca, Menorca, Eivissa) En el següent enllaç teniu tota la informació i inscripció d'aquest curs: https://www.coial.org/curso-gratuito-ib-manejo-y-conservacion-de-suelos/

El disseny d'instal·lacions ramaderes des del punt de vista del benestar animal HORARI 16.00 - 20.00 4 hores lectives, a cada seu (Mallorca, Menorca) En el següent enllaç teniu tota la informació i inscripció d'aquest curs: https://www.coial.org/curso-gratuito-ib-el-diseno-de-instalaciones-ganaderas-desde-el-punto-de-vista-del-bienestar-animal/

Autoconsum energètic en el sector agrari de les Illes Balears HORARI 16.00 - 19.00 12 hores lectives, a cada seu (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera)

En el següent enllaç teniu tota la informació i inscripció d'aquest curs: https://www.coial.org/curso-gratuito-ib-autoconsumo-energetico-en-el-sector-agrario-de-illes-balears/

Alimentació, cultura y turisme: Eixos de la dinamització de l'economia rural balear HORARI 16.00 - 20.00 16 hores lectives, a cada seu (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera)

En el següent enllaç teniu tota la informació i inscripció d'aquest curs: https://www.coial.org/curso-gratuito-ib-alimentacion-cultura-y-turismo-ejes-de-la-dinamizacion-de-la-economia-rural-balear/


Gestió de malalties i plagues agrícoles en el context "Farm to Fork"

HORARI 16.00 - 20.00 8 hores lectives, a cada seu (Mallorca, Menorca, Eivissa)

En el següent enllaç teniu tota la informació i inscripció d'aquest curs: https://www.coial.org/curso-gratuito-ib-gestion-de-enfermedades-y-plagas-agricolas-en-el-contexto-farm-to-fork/


38 views0 comments
bottom of page