top of page

EL SECTOR AGRÍCOLA DEFINEIX ELS OBJECTIUS I PROJECTES DE LA NOVA EDLP

Updated: Jun 12

Els objectius i projectes que es varen extreure de les taules de treball estan resumits en aquest document


Els dies 23 de maig es va realitzar la sessió participativa encaminada a establir les línies d'actuació per als propers anys (2023-27) de Mallorca Rural, entitat impulsora del programa europeu de desenvolupament rural LEADER i de la que els ajuntaments de la zona LEADER de Mallorca són socis. L'aprovació d'aquesta estratègia recollirà aquells projectes que poden ser clau per al sector agrari i agroalimentari de Mallorca.


L’objectiu d’aquesta sessió era iniciar el procés d’identificació de projectes que puguin ser inclosos en l’Estratègia. És a dir, construir conjuntament els projectes que es desplegaran en aquests anys en el marc de l’Estratègia. Després aquests projectes hauran de ser valorats tècnicament, quant a possibilitats reals d’execució.

Aquelles persones que no varen poder assistir a les taules però vulguin participar de la selecció de projectes, ho poden fer a través d'aquest qüestionari online

70 views0 comments
bottom of page