top of page
Salida del sol sobre el campo de trigo

QUI
SOM

L’Associació Mallorca Rural és una entitat sense ànim de lucre que fou constituïda en l’any 2002 per iniciativa conjunta del Consell de Mallorca, la Unió de Cooperatives Agràries de Balears (UCABAL) i l’Associació de Finques d’Agroturisme de Mallorca, amb la finalitat de dinamitzar la zona rural de Mallorca i de fer-ho especialment mitjançant la Iniciativa Comunitària LEADER + de la Unió Europea

ORGANITZACIÓ

Els òrgans de govern i administració de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i l’integren tots els seus socis. Els Estatuts estableixen que en aquest òrgan les entitats privades han de representar, com a mínim, el 50% dels vots.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i representació de l’Associació. Està formada pel president, que ho és també de l’Associació, el vicepresident 1r, el vicepresident 2n, el secretari, el tresorer i els vocals. Els membres actuals de la Junta Directiva, que foren elegits per l’Assemblea General en sessió de novembre de 2019, són els següents:

LA NOSTRA MISSIÓ

La missió principal del Grup d’Acció Local Associació Mallorca Rural és l’aplicació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) per a la zona rural de Mallorca en el marc de la mesura 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. En aquest sentit, el Grup s’encarrega de gestionar les sol·licituds d’ajuda, fer el seguiment dels projectes i remetre sempre al FOGAIBA tota la documentació que conforma aquests expedients.

Al marge de les ajudes a tercers, el Grup ha de jugar un paper proactiu mitjançant l’impuls de projectes propis que puguin generar ocupació, preferentment en l’àmbit agrari. També té la missió d’incentivar la participació de la població en l’elaboració i l’aplicació de l’EDLP, això vol dir captar iniciatives i acompanyar els promotors en el procés de maduració de projectes. I és que la metodologia LEADER (expressió que prové del francès Liaison Entre Actions pour les Développement de l’Économie Rurale) es caracteritza per l’enfocament de baix a dalt (bottom-up) el qual comporta un repte de dinamització social per aconseguir una major implicació de la població en la resolució dels problemes comuns que l’afecten i un major compromís en les actuacions que es projecten.

EDLP MALLORCA 2014-2020 

4ªmodificació 

ASSOCIATS

Entitats de caràcter pùblic

L’Associació està integrada per uns socis que són entitat publiques i altres que són entitats privades. Entre els primers hi ha el Consell de Mallorca i 35 ajuntaments d'entre els 36 municipis que integren la zona rural de Mallorca o zona LEADER. Aquests ajuntaments són els següents: Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

20151216_0423Alaro_color_edited.jpg
LogoBaixJ.jpg
logocampos.jpg
ajesporles-300x207.jpg
escut-mancor.png
ajpuigpunyent-300x207.jpg
ajselva-300x207.jpg
ajuntament_algaida.jpg
escut-buger.png
ajuntament-de-consell_0.png
escut-fornalutx.png
logo-web-710x200.png
1200px-Escut_Ajuntament_de_sa_Pobla.png
logo-300x115.jpg
ajuntament-ariany.png
escut-bunyola.png
ajuntament-de-costitx.png
Logo Ajuntament_Positiu.jpg
ajuntament-montuiri.png
escut-sant-joan.png
emblema-ajuntament-sineu.png
ajarta-300x207.jpg
ajuntament-estellencs.png
escut-deia.png
logo_2.png
escut-petra.png
syH_sEWv.jpg
descarga (3).jpg
logo-banyalbufar.png
ajuntamentcampanet-300x207.jpg
ajuntament-descorca.png
escut-llubi.png
escut-porreres.png
unnamed.gif
escut-valldemossa.png
vilafranca.png

ESTATUTS

ACTA FUNDACIONAL

CONVENI AMB FOGAIBA

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Els ingressos que obtén l’Associació per sufragar les seves despeses de funcionament provenen de dues fonts: per una part les ajudes o subvencions, i per altra part les quotes dels socis.

Les ajudes o subvencions que regularment rep l’Associació provenen del Consell de Mallorca i del FOGAIBA. Les quantitats rebudes d’aquestes dues institucions en els darrers anys han estat les següents:

AJUTS FUNCIONAMENT.png

PLA DE QÜOTES

Pel que fa a les quotes dels socis, fou en sessió de gener de 2019 que l’Assemblea General de l’Associació acordà establir unes quotes anuals aplicables només als socis que tinguessin la condició d’entitat pública, és a dir els ajuntaments i el Consell de Mallorca. L’import de la quota varia en funció de la població de cada municipi, tal com es pot veure en l’arxiu adjunt. La decisió d’establir aquestes quotes no es justifica tant per la necessitat de sufragar despeses de funcionament (que queden cobertes per les ajudes o subvencions) com per la d’haver d’afrontar uns compromisos financers que s’arrosseguen d’anys anteriors.

INFORME D'AUDITORIA I COMPTES ANUALS 2022

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2021

bottom of page